Verloskundige hulpverlener

De verloskundig zorgverlener kan zijn de verloskundige, de verloskundig actieve huisarts of de gynaecoloog. De verloskundig zorgverlener heeft zowel in de preventie als diagnostiek van hyperbilirubinemie een belangrijk rol zolang de verloskundig hulpverlener verantwoordelijk is voor de zorg voor moeder en kind. De verloskundig zorgverlener werkt in een praktijk die de randvoorwaarden heeft om conform deze richtlijn te kunnen werken. Die randvoorwaarden bestaan uit het hebben van protocollen en werkafspraken en hulpmiddelen vanuit deze richtlijn (tabellen en grafieken).