Print

Taken en aanbevelingen

Deze richtlijn vervangt de oude richtlijn over hyperbilirubinemie van 1997.

Deze richtlijn is tot stand gekomen door samenwerking van alle beroepsorganisaties van zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor pasgeborenen en een patientenbelangenvereniging.

Als basis is de Amerikaanse Richtlijn voor Hyperbilirubinemie gebruikt. Deze is zo nodig aangepast voor de Nederlandse situatie.

In een Implementatieprogramma is die richtlijn verder aangepast zodat zowel zorgverleners en ouders de voor hun relevantie informatie makkelijker kunnen vinden. Deze website is daar het resultaat van.


De betrokken verenigingen en organisaties zijn:


De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

De Vereniging voor Verloskundig Actieve Huisartsen (VVAH)

De Beroepsvereniging voor de verzorging (STING)

De Landelijke Vereniging (Kind en Ziekenhuis)

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratorium Geneeskunde (NVKC)

Artsenvereniging Jeugdgezondheidzorg Nederland (AJN)

met ondersteuning van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidzorg (CBO)


De personen die meegewerkt hebben aan de ontwikkeling van deze richtlijn zijn:


Mw. drs. E.S.A. van de Akker, gynaecoloog OLVG, Amsterdam

Dr. ir. J.J.A. de Beer, Kwaliteitsinstituur CBO, Utrecht (secretaris)

Dr. P.H. Dijk, kinderarts neonatoloog, UMC Groningen (voorzitter)

Prof. dr. W.P.F. Fetter, kinderarts neonatoloog VUMC Amsterdam

Drs. S. Flikweert, huisarts, NHG, Utrecht

Drs. P. Govaert, kinderarts neonatoloog, Erasmus MC Rotterdam

Dr. A.G. Ketel, kinderarts, Spaarneziekenhuis, Hoofddorp

Mw. B.M. Klaphake, verpleegkundige, Kraam & Co, Abcoude

Mw. drs. C.H.E.M. Lodewikus, verloskundige, Vita, Breda

Mw. drs. N.J.J. Postma-Broshuis, consultatiebureauarts

Prof. dr. H.J. Verkade, kinderarts mdl, UMC Groningen

Dr. T.W. de Vries, kinderarts, MC Leeuwarden

Mw. drs. P.M. Offerhaus, KNOV, Bilthoven

Mw. drs. C.J.G.M. Rosenbrand, arts, Kwaliteitsbureau CBO, Utrecht

Prof. dr. ir. H.L. Vader, klinisch chemicus, Maxima MC Veldhoven