Print

Aanbevelingen

De volgende aanbevelingen zijn niet bindend, maar kunnen als richtlijn gebruikt worden.

Wisseltransfusie

Wissel 200 ml/kg lichaamsgewicht bloed
Slagen á 5 ml/kg á 3–5 min per slag

Push en pull

Via navellijn –veneus- Uit en vervolgens In

Isovolumetrisch

Via arterielijn Uit en tegelijk via veneuze toegang -perifeer infuus- In

Voorzorgen

 • stabiliseer patiënt zonodig
 • staak de voeding, liefst 4 uur voor wisseltransfusie
 • breng infuus in voor onderhoud vocht
 • overweeg diagnostiek (bv. “hielprik”, DNA, chromosomen, metabool, G6PD-def) uit de eerste slag “uit” van de wissel
 • kies techniek, afhankelijk van toegang: push en pull of isovolumetrisch
 • bepaal totaal en per slag te wisselen volume en het het aantal slagen
 • bewaak patiënt m.b.v. monitor, saturatiemeter, bloeddrukmeter en huidthermometer
 • zorg ervoor dat de hoeveelheid afgenomen en getransfundeerd bloed nauwkeurig worden bijgehouden, laat dit elke slag noteren door de verpleegkundige
 • overweeg profylactische antibiotica (cave kolonisatie navelstomp)
 • controleer bloed
 • warm bloed op tot 34 - 35˚C


Nazorgen

 • Halverwege en direct na de wisseltransfusie bloed afname (bilirubine, glucose, Na, K, Ca, volledig bloedbeeld en bloedgasanalyse
 • Continueer fototherapie indien nodig
 • I.v.m. rebound controle bilirubine na 1 uur, na 4 uur, daarna na elke 6 uur
 • Regelmatige glucose controle totdat waarde normaal is bij normale intake
 • Monitoring en NPO minimaal gedurende 4 uur na staken wisseltransfusie