Print

Taken JGZ-verpleegkundige

De Jeugdverpleegkundige:

  • adviseert de ouders van de pasgeborene over de voeding en ondersteunt hen daarin. Zie voedingscentrum.
  • voorziet ouders van de pasgeborene van schriftelijke en zo nodig mondelinge informatie over geel zien bij pasgeborenen (gericht op cholestase).
  • onderkent dat het inschatten van de mate van hyperbilirubinemie aan de hand van de geelheid van de huid, vooral bij kunstlicht en de pasgeborene met een donkere huidskleur onbetrouwbaar is.
  • wanneer de pasgeborene op de leeftijd van 2 weken nog geel ziet, wordt die op de leeftijd van 3 weken opnieuw beoordeeld. Als de pasgeborene dan nog geel ziet adviseert de jeugd-verpleegkundige de ouders om zich via de jeugdarts of huisarts te laten doorverwijzen naar de kinderarts met het oog op identificatie van een vorm van neonatale cholestase.