Print

Verklarende woordenlijst en afkortingen

AlbuminebloedeiwitAthetotische cerebrale pareseverlamming, met daarbij onophoudelijke krampend strekken en buigen van vingers en tenen, veroorzaakt door een beschadiging van de hersenenBilirubineafbraakproduct van hemoglobine; heeft een gele kleurBilirubine/albumine ratioverhouding tussen bilirubine en albumineBloedgroepenincompatibiliteitonverenigbaarheid van bloedgroepenBrainstem auditory evoked potentialeen onderzoek waarbij de kwaliteit van de gehoorszenuw wordt onderzochtCholestasegalstuwingClofibraatgeneesmiddel dat gebruikt wordt om het bilirubinegehalte te doen afnemenCovalentterm uit de chemie die een binding tussen twee moleculen aangeeftDiazomethodechemische analysemethode voor het aantonen van bilirubineEktachrome / Vitros analyseanalysemethoden om het bilirubinegehalte vast te stellenEncefalopathiehersenaandoeningEthyleen-diamine tetra azijnzuuraeen stof waarmee bloed onstolbaar gemaakt wordtEtiologieleer van de oorzakenExogenevan buiten (het lichaam) afkomstigFiberoptische lampenlampen, waarbij gebruik gemaakt wordt van glasvezelsGalgangatresieverschrompeling van de galwegenGestatieduurduur van de zwangerschapGetransfundeerd bloedbloed, verkregen door middel van een transfusieGlucose-6-fosfaat dehydrogenase deficiëntie (G6PD deficiëntie)aangeboren stofwisselingsziekte van de rode bloedcel, leidt tot verhoogde bloedafbraakHeam, hemoglobineeiwit, aangetroffen in de rode bloedcellen, waarmee zuurstof vervoerd wordtHepatoporto-enterostomieoperatief aangelegde verbinding tussen de afvoerwegen van de gal en de dunne darmHyperbilirubinemiehoog serumgehalte van bilirubineIcterusgeelzuchtImmunoglobulineneiwitten die een rol spelen in de afweerIso-immuun hemolysebloedafbraak veroorzaakt door onverenigbaarheid van bloedgroepenIntermediaire fasetussenliggende faseKernicteruseen door hyperbilirubinemie veroorzaakte beschadiging van diep gelegen delen (‘kernen’) van de hersenenLege artisvolgens de regelen van de kunstLight emitting diodeeen soort lichtbronMacrosomieeen voor de duur van de zwangerschap te zware babyNeonatorumvan/betreffende de pasgeboreneObstructieve hepatobiliare aandoedeningeen leverziekte, veroorzaakt door belemmering van galstroomO-fractiebiochemische term voor een soort bilirubineOpisthotonuskrampachtig achterwaartse houding van het lichaamPathologischziek, ziekmakendPorfyriestofwisselingsziekte waarbij de vorming van het eiwit hemoglobine gestoord isProlongatuslanger durendPyruvaatkinaseeen enzym, betrokken bij de energiehuishouding van de rode bloedcel. Een tekort leidt tot versnelde bloedafbraakResuscitatiehet geheel van handelingen om een dreigend sterven te voorkomen (ook wel: reanimatie)Retrocolliskrampachtig achterwaartse houding van het hoofdSerumdat deel van het bloed dat overblijft als de bloedcellen geklonterd zijnSferocytoseeen erfelijke vorm van bloedarmoede, waarbij de rode bloedcellen erg kwetsbaar zijn en daardoor te snel worden afgebrokenSpectrineeiwit in de rode bloedcel. Een te laag gehalte ervan leidt tot sferocytoseTranscutaandoor de huidTcBTranscutane bilirubineTSBtotaal serumbilirubine: het bilirubinegehalte in het serumVitrosmethodechemische analysemethode voor het aantonen van bilirubine

Lijst van afkortingen

AAPAmerican Association of PediatricsAGREEAppraisal of Guidelines for REsearch and Evaluation (methode om de kwaliteit en bruikbaarheid van richtlijnen te evaluerenAHRQAgency for Health Care Quality and Research (Amerikaanse instantie, gericht op verbeteren van de kwaliteit van zorg)BAEPBrainstem auditory evoked potentialB/A
ratio
bilirubine/albumine ratioCBOKwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBODAGTdirecte antiglobulinetest (directe Coombstest) test om bloedgroepenincompatibiliteit aan te tonenEDTAethyleendiamine tetra azijnzuurFTfototherapieG6PDglucose 6 fosfatase deficiëntieIVIGintraveneuze immunoglobulinenJGZjeugdgezondheidszorgLEDlight emitting diodeNSCKNederlands SignaleringsCentrum KindergeneeskundePKpyruvaatkinaseTSBtotaal serumbilirubineTcBtranscutaan gemeten bilirubineWTwisseltransfusie